Apie aljansą


dr. Eglė Kybartienė

Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė

El. paštas: e.kybartiene@lvoa.lt

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – tai 2012 m. dabar jau 10-ties nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas, į kurį įeina Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos bankų klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, Vartotojų teisių gynimo centras, Vartotojų teisių institutas, Mažeikių vartotojų asociacija ir Vartojimo ginčų arbitražas. Aljanso prezidente išrinkta Eglė Kybartienė, Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos direktorė bei Europos vartotojų konsultacinės grupės (ECCG) narė.

Pagrindinis LVO Aljanso tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesus valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje.

Siekiant įgyvendinti aukščiau minėtą tikslą Aljansas veikia šiose pagrindinėse srityse:

  • Dalyvauja rengiant ir derinant teisės aktus, susijusius su vartotojų teisių apsauga ir teikia pasiūlymus, kaip vartotojų teisių apsaugos sistema galėtų būti patobulinta. Aljanso nariai dalyvauja įvairiose darbo grupėse, sukurtose vyriausybinių institucijų, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, Vartotojų teisių apsaugos taryboje (kolegiali patariamoji institucija, įsteigta prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos), Lietuvos banke, Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje kur  aptaria svarbius vartotojų teisių apsaugos klausimus;
  • Bendradarbiauja su kitomis nevyriausybinėmis, verslo asociacijomis ir universitetais;
  • Siekia sukurti alternatyvaus ginčų nagrinėjimo struktūrą bei dalyvauti ES alternatyvaus ginčų sprendimo asociacijos veikloje;
  • Aljanso nariai aktyviai atlieka tyrimus, rengia mokymus ir organizuoja konferencijas bei seminarus;
  • Atstovauja Aljanso narių bei Lietuvos vartotojų interesams valstybės valdžios institucijose, teismuose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tarptautinėse organizacijose ir kitose institucijose;
  • Aljanso nariai atstovauja vartotojų interesus ES institucijose: pavyzdžiui, Europos vartotojų konsultacinėje grupėje, Mokėjimo sistemų rinkos ekspertų grupėje;
  • Skleidžia informaciją apie vartotojų asociacijų veiklą tiek nacionaliniu, tiek ES lygiu;
  • Aljansas atstovauja Lietuvą Europos vartotojų organizacijoje (BEUC).